Cáp chuyển đổi VGA ra HDMI

180.000đ
150.000đ
Bảo hành: tháng

Mô tả sản phẩm

  • HDMI video input formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
  • VGA video output formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
  • Products for audio output: 3.5 Audio /3.5 TO R + L
  • Product inputs: HDMI
  • Product output terminal: VGA + Audio
  • Micro usb port for additional power supply

Cáp chuyển đổi VGA ra HDMI

Mô tả sản phẩm:

HDMI video input formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
VGA video output formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Products for audio output: 3.5 Audio /3.5 TO R + L
Product inputs: HDMI
Product output terminal: VGA + Audio
Micro usb port for additional power supply

Copyright © 2021 by Metech Toàn Cầu - Thiết kế MyIT Việt Nam