Tag archive for ‘nvme adapter’

SSD NVMe TRM N100 Pro 256GB M.2 2280

Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe (Đọc 2130MB/s – Ghi 1720MB/s) Lưu trữ nhanh & khối lượng lớn Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe hoạt động nhanh, ổn định và hiệu quả cao, vì vậy sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang […]

SSD NVMe TRM N100 Pro 128GB M.2 2280

Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 128GB M.2 2280 PCIe NVMe (Đọc 2130MB/s – Ghi 1720MB/s) Lưu trữ nhanh & khối lượng lớn Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 128GB M.2 2280 PCIe NVMe hoạt động nhanh, ổn định và hiệu quả cao, vì vậy sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang […]

Copyright © 2021 by Metech Toàn Cầu - Thiết kế MyIT Việt Nam